gZD

Ljudska lista je najbolj demokratična oblika civilno-družbenega organiziranja volivk in volivcev za nastop na volitvah. Ne glede na možnost, ki nam jo zakonodaja omogoča, tega orodja v 30-letni zgodovini Slovenije ni uporabil še nihče. V civilno-družbenem nestrankarskem gibanju Zdrava družbo smo trdno prepričani, da je sedaj čas za konec strankokracije in uporabo edine realne možnosti za nastop na volitvah – da volivke in volivci SAMI izberemo naše predstavnike in jih z udeležbo na volitvah tudi potrdimo kot predstavnice in predstavnike ZA spremembo. ZA svobodo. Za človečnost!

SPLOŠNE INFORMACIJE O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

Kaj je LJUDSKA LISTA?

Ljudska lista je najbolj demokratična oblika civilno-družbenega organiziranja volivk in volivcev za nastop na volitvah

Obrazložitev:

Zakon o volitvah v Državni zbor (ZVDZ) v 42. členu določa, da kandidate na volitvah lahko predlagajo politične stranke in volivci.

Ključen je 44. člen, ki določa da »volivci določijo listo kandidatov s podpisovanjem. V posamezni volilni enoti lahko določi listo kandidatov s podpisi skupina najmanj tisoč (1000) volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.«

Kaj je VOLILNA ENOTA?

V Sloveniji imamo osem volilnih enot:

volilne-enote

Vir: https://sl.wikipedia.org

Povezava na iskalnik Državne volilne komisije (DVK) za vnos bivališča in izkaz volilne enote in volišča: https://www.dvk-rs.si/index.php/si/kje-in-kako-volim/volilne-enote

Povezava na seznam volilnih enot DVK, na katerem lahko iščemo kraje v posameznih volilnih enotah: https://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/kontaktni-podatki-okrajnih-volilnih-komisij-volilnih-enot-in-okrajev

Kakšna je SESTAVA LISTE kandidatk in kandidatov?

48. člen ZVDZ določa, da je lahko na listi kandidatov v volilni enoti največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v volilni enoti – to pa je enajst (11). Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatk/ov.

43. člen zakona določa, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35% od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.

Dodatno še 50. člen zakona določa, da je za vsako kandidaturo potrebno pisno soglasje kandidata, ki je nepreklicno.

Kako si LJUDSKA LISTA zagotovi udeležbo na volitvah?

Ključni pogoj v proceduri za sodelovanje Ljudske liste na volitvah je v zakonodaji postavljen nesorazmerno visoko. V vsaki volilni enoti moramo volivke in volivci zbrati kar 1.000 overjenih podpisov podpore Ljudski listi.

ZVDZ namreč v 47. členu določa, da volivka/ec svojo podporo listi izkaže s podpisom na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše osebno pred pristojnim organom (Upravno enoto – ne glede na kraj stalnega prebivališča).

Originalno podpisano soglasje – skupaj najmanj 1.000 v vsaki volilni enoti – je treba dostaviti na zbirna mesta civilno družbenega gibanja Zdrava družba v volilni enoti.

Časovnica za zbiranje podpisov podpore bo znana po datumu razpisa volitev in posledični opredelitvi volilnih opravil, kar pa bo vsekakor v roku med 60 in 30 dni pred volitvami.

Neformalna najava Predsednika RS je, da bodo državnozborske volitve 24.4.2022.

AKTIVNOSTI GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA ZA UDELEŽBO NA VOLITVAH

Potek določanja Ljudske liste Zdrava družba v volilni enoti?

Volivke in volivci morajo v vsaki volilni enoti opredeliti seznam kandidatk in kandidatov Ljudske liste Zdrava družba. Za te potrebe se v glavnih krajih volilne enote izvede naslednje opolnomočenje: predstavitev pomena ljudske liste, seznanitev z volilno proceduro in časovnicami. Temu sledita lokalni nabor in izbor verodostojnih nestrankarskih osebnosti, ki bodo prvič v zgodovini Slovenije dejansko predstavnice in predstavniki ljudstva. Brez vmešavanja in kalkuliranja političnih strank. Za konec strankokracije!

Kakšne kandidatke in kandidate iščemo za našo Ljudsko listo?

Odgovor je relativno enostaven – takšne, kakršne si želimo imeti za naše poslanke in poslance v Državnem zboru. Med nami je mnogo verodostojnih in častivrednih posameznic in posameznikov, ki niso bili nikoli del nacionalnih režimskih politik in niso sodelovali pri 30 letnem uničevanju naše države v škodo ljudstva in v korist elit (političnih in kapitalskih). Tega imamo dokončno dovolj, kajti ogrozili so tudi prihodnost naših otrok – in to nam sedaj narekuje udeležbo na državnozborskih volitvah. To je naša skupna naloga – tistih, ki so pripravljeni aktivno nestrankarsko sodelovati pri vodenju države v korist vseh državljank in državljanov, kakor tudi vseh ostalih, da jih pri tem odločno podpremo in tokrat oddamo svoj volilni glas za temeljito prenovo naše države v zdravo družbo.

Odgovornost kandidat/k-ov, ki kandidirajo na naši Ljudski listi?

Naše kandidatke in kandidati Ljudske liste bodo odgovorni slovenskemu narodu. Poleg pisnega soglasja h kandidaturi se bodo namreč zavezali tudi posebnemu etičnemu kodeksu in spoštovanju programskih usmeritev gibanja Zdrava družba ter sledenju usmeritev Starešinskega sveta gibanja Zdrava družba. Na ta način bomo poskrbeli (ne glede na zakonsko odsotnost tovrstne ureditve) za njihov sprejem možnosti odpoklica poslanke/ca ter njihove kazenske in materialne odgovornosti za sprejete odločitve, ki ne bi bile v skladu z etilnimi in programskimi opredelitvami našega gibanja Zdrava družba.

Letos naj bo naša udeležba na volitvah 100%

Pozor – zaznali smo poskuse odvračanja ljudi za udeležbo na prihajajočih volitvah. Krožiti so namreč pričele govorice, da se z volitvami ne da nič spremeniti, da so tudi volitve režimsko dogovorjene in prirejene. Namen takšnih govoric je demotivirati predvsem tistih 50% volivk in volivcev, ki se doslej niso udeleževali volitev. Tak scenarij jim uspeva že 30 let. Vendar pa pri tem ne smemo spregledati ključnega dejstva, da ima po Ustavi RS v Sloveniji oblast ljudstvo. In da je to možno in potrebno zgolj udejanjiti z našo 100% udeležbo na volitvah. V dani situaciji, ko je oblast v Sloveniji v svoje roke prevzela neizvoljena diktatorska vlada, ne smemo več gledati stran, postati moramo aktivne državljanke in državljani ter na volitvah rešiti državo iz primeža vseh političnih strank, ki so slovensko državo in ljudstvo pripeljale na rob propada. Če kdaj, je prav zdaj nedvomno nujno, da ljudstvo svojo moč izkaže na državnozborskih volitvah – s svojo 100% udeležbo in jasnim sporočilom, da zaupamo le še nestrankarskim ljudskim poslankam in poslancem, ljudskemu parlamentu in ljudski vladi. Znabiti imamo to priložnost samo še enkrat – sedaj!

Kaj je cilj sodelovanja Ljudske liste Zdrava družba na volitvah?

Gibanje Zdrava družba si je zadalo za cilj, da postane vodilna in ljudskega zaupanja vredna nacionalna entiteta. Poleg aktivnega razvojnega delovanja na lokalnih ravneh ponujamo državljankam in državljanom tudi možnost prevzema vodenja države. Kajti na volitvah je mogoče tudi zmagati! In s tem ustvariti pogoje, potrebne za ključne in nujne spremembe, s katerimi trideset let odlašajo tisti, ki ne razumejo, kaj pomeni »dobro za vse«.

Kakšna je pot do naše zmage na volitvah?

Pot do zmage naše Ljudske liste na volitvah tlakujemo vsi, povezani v gibanje Zdrava družba. Za ta namen je ključno, da se čim bolj aktivno povezujemo na lokalni ravni, kjer prebivamo. Da se o tem pogovarjamo, informiramo, ozaveščamo, opolnomočimo. Da ne zapadamo v utečeno politično kolesje, ki ga poganjajo plenilski kapital, množični mediji in javnomnenjske ankete oziroma agencije. To je namreč režimski sistem, ki že 30 let omogoča neprestano kolobarjenje levih in desnih političnih strank ob relativno stalni, približno 50-odsotni volilni udeležbi. Vendar pa imamo državljanke in državljani v rokah doslej še neizkoriščeno orodje, ki nam omogoča tudi kandidiranje naših dejanskih, nestrankarskih predstavnic/ov ljudstva na volitvah. In le od nas samih je odvisno, ali bomo to možnost uporabili ali ne.

V pripravi je volilni program Ljudske liste Zdrava družba, ki bo zagotovil spremembo naše države v dobrobit vseh državljank in državljanov – da bomo končno pričeli soustvarjati nam in našim otrokom srečen vsakdan in obetavno prihodnost.