Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba ima potrjene kandidatne liste v vseh 8 volilnih enotah. Sedaj smo na vrsti volivke in volivci. Če želimo neodvisnost in udejanjanje spremembe, smo lahko le mi sami donatorji za izvajanje aktivnosti v naslednjih 25 dneh.

donacije

Prejemamo lahko IZKLJUČNO DONACIJE FIZIČNIH OSEB, tako namreč zapoveduje zakon. In vse donacije MORAJO BITI NAKAZANE NA VOLILNI RAČUN:. Višina skupne donacije fizične osebe v času volilne kampanje ne sme presegati 16.000,00 €.

ZBIRAMO DONACIJE:

VOLILNI RAČUN:
Lipič Karel, Vetrnik 15, 3260 Kozje
Namen: Volilni račun Nestrankarska ljudska lista gibanja Zdrava družba
SI56 1914 0501 5316 455, odprt pri Deželni banki Slovenije

Vrnimo oblast ljudstvu!