Aktualna predvolilna soočenja IN NOVICE

Ljudska lista je najbolj demokratična oblika civilno-družbenega organiziranja volivk in volivcev za nastop na volitvah. Ne glede na možnost, ki nam jo zakonodaja omogoča, tega orodja v 30-letni zgodovini Slovenije ni uporabil še nihče. V civilno-družbenem nestrankarskem gibanju Zdrava družbo smo trdno prepričani, da je sedaj čas za konec strankokracije in uporabo edine realne možnosti za nastop na volitvah – ko smo volivke in volivci SAMI izbrali naše predstavnike in jih z udeležbo na volitvah tudi potrdimo kot predstavnice in predstavnike ZA spremembo. ZA svobodo. Za človečnost!

SPLOŠNE INFORMACIJE O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

Kaj je LJUDSKA LISTA?

Ljudska lista je najbolj demokratična oblika civilno-družbenega organiziranja volivk in volivcev za nastop na volitvah.

Obrazložitev:

Zakon o volitvah v Državni zbor (ZVDZ) v 42. členu določa, da kandidate na volitvah lahko predlagajo politične stranke in volivci.

Ključen je 44. člen, ki določa da »volivci določijo listo kandidatov s podpisovanjem. V posamezni volilni enoti lahko določi listo kandidatov s podpisi skupina najmanj tisoč (1000) volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti.«

Kaj je VOLILNA ENOTA?

V Sloveniji imamo osem volilnih enot:

volilne-enote

Vir: https://sl.wikipedia.org

Povezava na portal Državne volilne komisije (DVK): https://www.dvk-rs.si/volitve-in-referendumi/drzavni-zbor-rs/volitve-drzavnega-zbora-rs/volitve-v-dz-2022/

Kakšna je SESTAVA LISTE kandidatk in kandidatov?

48. člen ZVDZ določa, da je lahko na listi kandidatov v volilni enoti največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v volilni enoti – to pa je enajst (11). Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo na eni listi kandidatk/ov.

43. člen zakona določa, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kakor 35% od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi.

Dodatno še 50. člen zakona določa, da je za vsako kandidaturo potrebno pisno soglasje kandidata, ki je nepreklicno.

Kako si je LJUDSKA LISTA zagotovila udeležbo na volitvah?

Ključni pogoj v proceduri za sodelovanje Ljudske liste na volitvah je v zakonodaji postavljen nesorazmerno visoko. V vsaki volilni enoti smo morali volivke in volivci zbrati kar 1.000 overjenih podpisov podpore Ljudski listi.

Državnozborske volitve bodo potekale 24. 4. 2022.

Odgovornost kandidat/k-ov, ki kandidirajo na Nestrankarski Ljudski listi?

Naše kandidatke in kandidati Ljudske liste bodo odgovorni slovenskemu narodu. Poleg pisnega soglasja h kandidaturi se namreč zavezujejo tudi posebnemu etičnemu kodeksu in spoštovanju programskih usmeritev gibanja Zdrava družba ter sledenju usmeritev Starešinskega sveta gibanja Zdrava družba. Na ta način bomo poskrbeli (ne glede na zakonsko odsotnost tovrstne ureditve) za njihov sprejem možnosti odpoklica poslanke/ca ter njihove kazenske in materialne odgovornosti za sprejete odločitve, ki ne bi bile v skladu z etičnimi in programskimi opredelitvami našega gibanja Zdrava družba.

Letos naj bo naša udeležba na volitvah 100%

Pozor – zaznali smo poskuse odvračanja ljudi za udeležbo na prihajajočih volitvah. Krožiti so namreč tudi tokrat pričele govorice, da se z volitvami ne da nič spremeniti, da so tudi volitve režimsko dogovorjene in prirejene. Namen takšnih govoric je demotivirati predvsem tistih 50% volivk in volivcev, ki se doslej niso udeleževali volitev. Tak scenarij jim uspeva že 30 let. Vendar pa pri tem ne smemo spregledati ključnega dejstva, da ima po Ustavi RS v Sloveniji oblast ljudstvo. In da je to možno in potrebno zgolj udejanjiti z našo 100% udeležbo na volitvah. V dani situaciji, ko je oblast v Sloveniji v svoje roke prevzela neizvoljena diktatorska vlada, ne smemo več gledati stran, postati moramo aktivne državljanke in državljani ter na volitvah rešiti državo iz primeža vseh političnih strank, ki so slovensko državo in ljudstvo pripeljale na rob propada. Če kdaj, je prav zdaj nedvomno nujno, da ljudstvo svojo moč izkaže na državnozborskih volitvah – s svojo 100% udeležbo in jasnim sporočilom, da zaupamo le še nestrankarskim ljudskim poslankam in poslancem, ljudskemu parlamentu in ljudski vladi. Znabiti imamo to priložnost samo še enkrat – sedaj!

Kaj je cilj sodelovanja Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba na volitvah? 

Gibanje Zdrava družba si je zadalo za cilj, da postane vodilna in ljudskega zaupanja vredna nacionalna entiteta. Poleg aktivnega razvojnega delovanja na lokalnih ravneh ponujamo državljankam in državljanom tudi možnost prevzema vodenja države. Kajti na volitvah je mogoče tudi zmagati! In s tem ustvariti pogoje, potrebne za ključne in nujne spremembe, s katerimi trideset let odlašajo tisti, ki ne razumejo, kaj pomeni »dobro za vse«.

Kakšna je pot do naše zmage na volitvah?

Pot do zmage naše Nestrankarske ljudske liste na volitvah tlakujemo vsi, povezani v gibanje Zdrava družba. Za ta namen je ključno, da se čim bolj aktivno povezujemo na lokalni ravni, kjer prebivamo. Da se o tem pogovarjamo, informiramo, ozaveščamo, opolnomočimo. Da ne zapadamo v utečeno politično kolesje, ki ga poganjajo plenilski kapital, množični mediji in javnomnenjske ankete oziroma agencije. To je namreč režimski sistem, ki že 30 let omogoča neprestano kolobarjenje levih in desnih političnih strank ob relativno stalni, približno 50-odsotni volilni udeležbi. Vendar pa imamo državljanke in državljani v rokah doslej še neizkoriščeno orodje, ki nam omogoča tudi kandidiranje naših dejanskih, nestrankarskih predstavnic/ov ljudstva na volitvah.

Pripravili smo tudi volilni program Nestrankarske ljudske liste gibanja Zdrava družba, ki bo zagotovil spremembo naše države v dobrobit vseh državljank in državljanov – da bomo končno pričeli soustvarjati nam in našim otrokom srečen vsakdan in obetavno prihodnost.